تست

تست

تاریخ شروع: 
1399/3/20
تاریخ پایان: 
1399/4/31
مدت زمان : 
250
نوع دوره: 
حضوری
مدرس: 
تصاویر mohammadi
محمدی
ریال200,000

زمان برگزاری

روز برگزاریساعات برگزاری
شنبه10 تا 12
شنبه12 تا 14
سه شنبه8 تا 10
یک شنبه12 تا 14