نمونه کلاس

تاریخ شروع: 
1398/12/21
تاریخ پایان: 
1399/6/26
مدت زمان : 
36 hours
نوع دوره: 
حضوری
مدرس: 
تصاویر hoshmand
احمد هوشمند
ریال300,000

زمان برگزاری

روز برگزاریساعات برگزاری
شنبه8 تا 10
چهار شنبه10 تا 12